Δήμος Σιντικής: Από αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου


Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». (Περίοδος 2019-2020).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση [email protected] από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.

18 Shares