Από τι επηρεάζεται η υγεία των ανθρώπων (Άρθρο)


Άρθρο του Μάνου Τζίτζηρα*
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Ειδικευμένος στην κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία

Σύμφωνα με το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.

Άρα η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.α.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι, συνδυαστικά η υγεία επηρεάζεται από παράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντικούς από τους παράγοντες των συνθηκών ζωής (όπως ο τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία- συνθήκες εργασίας, ρύπανση του περιβάλλοντος, την διατροφή, το κάπνισμα, την άσκηση, την χρήση εθιστικών ουσιών)! Και τέλος η υγεία των πολιτών επίσης επηρεάζεται από τις θετικές συμπεριφορές, αλλά και από τους παράγοντες που είναι σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις υπηρεσίες υγείας καθώς εκπαίδευσης υγείας!

Από όλα τα παραπάνω επηρεάζεται η υγεία των ανθρώπων!
Εύλογο είναι το ερώτημα γιατί από το 1946 μέχρι και σήμερα δεν πιάσαμε έστω και στο ελάχιστο τον στόχο;

*Το γραφείο του κ. Μάνου Τζίτζηρα βρίσκεται 29ης Ιουνίου 4 στις Σέρρες.
Τηλέφωνο: 23210 52937.
e-mail: [email protected]

3 Shares