Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία συστημάτων πληροφορικής της Θεσσαλονίκης από το Δήμο Σερρών- Έξαλλοι Σερραίοι επιχειρηματίες


Μία απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» πριν από μερικές ημέρες, προκάλεσε την μήνι Σερραίων επιχειρηματιών, απέναντι στο Δήμο Σερρών.

Συγκεκριμένα, στις 22 Μαΐου, αναρτήθηκε η απόφαση του Δημάρχου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη, για την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία LETTERPHONE A.E. (ΕΜΠΟΡΙO – EIΣΑΓΩΓΕΣ – SERVISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), έδρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, και ΑΦΜ 094410479 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, υπηρεσίας τεχνικής Υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων Προτεραιότητας (ΚΕΠ, Δημοτολόγια) του Δήμου Σερρών, του έτους 2020-2021.

Το έργο περιλαμβάνει:
• Εργασία τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης,
• Όλα τα ανταλλακτικά,
• Προμήθεια χαρτιού (μέγιστη συνολική ποσότητα 4 ρολά/μήνα),
• Προληπτική συντήρηση κάθε τέσσερις (4) μήνες,
• Τιμή θέσης 12,00 € ανά μήνα χωρίς Φ.Π.Α., με σύνολο θέσεων δεκαοκτώ (18) (ΚΕΠ 8 θέσεις, Δημοτολόγια 10 θέσεις) που θα ανταποκρίνεται στην με αρ.πρωτ.12421/19-5-2020 προσφορά του αναδόχου.

Η ανάθεση αφορά το Δημοτολόγιο και το ΚΕΠ του Δήμου Σερρών.
Η παρούσα ανάθεση ισχύει για δεκαεννέα (19) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης (μέχρι το τέλος του έτους 2021).
Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 5.088,96 ευρώ με ΦΠΑ.

Η απευθείας ανάθεση σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης, έκανε έξαλλους τους Σερραίους επιχειρηματίες, που υποστηρίζουν- μιλώντας στο Infonews24- πως στις συγκεκριμένες εργασίες, μπορούσε κάλλιστα να ανταποκριθεί και μία Σερραϊκή επιχείρηση.

Μάλιστα υπογραμμίζουν και την αντίφαση του θέματος, καθώς τη στιγμή που ο Δήμος Σερρών έχει απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά, ο ίδιος απευθύνεται στη γειτονική αγορά της Θεσσαλονίκης, δίνοντας δουλειές εκεί.

51 Shares