Για ένα χρόνο η θητεία των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών- 3.000€ ο μισθός τους


Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων, για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία, διάρκειας ενός (1) έτους, στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η θητεία των διοικητών θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) ακόμα έτη, στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Να θυμίσουμε πως στη Δομή «ΣΕΡΡΩΝ», στη θέση «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» του Δήμου Σερρών, διορίσθηκε η κ. Δήμητρα Παναγιωτάκη, ενώ στη Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου Σιντικής, διορίσθηκε οκ. Βασίλειος Νικηφόρου.

Εντωμεταξύ, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2945/2020, καθορίσθηκε το ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών Διοικητή Δομής Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας σε 3.000 ευρώ (τρεις χιλιάδες ευρώ).

Στον Διοικητή Δομής Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας χορηγείται, επίσης, οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’176).

79 Shares