Χωρίς να έχει βρεθεί η χρηματοδότηση λειτουργεί η δομή στο «Κλειδί» Σιντικής- 3,6 εκατ. ευρώ το κόστος


Ρεπορτάζ: Ζωή Χειμωνίδου

Τα 3.699.021 ευρώ αγγίζει ο προϋπολογισμός της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή του και ενώ η δομή λειτουργεί για περισσότερους από δύο μήνες.

Το τεχνικό δελτίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του προτεινόμενου έργου και η οποία έχει την αρμοδιότητα ανάθεσης και επιτήρησης έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα με τη χρηματοδότησή του έργου.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με έγγραφο που έστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στις 27 Μαΐου, διευκρινίζει πως ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Με το ίδιο έγγραφο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητά από το Υπουργείο Ανάπτυξης «…λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του ν.4386/2016 και την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης του εν λόγω προτεινόμενου έργου καθ’ υπέρβαση του αναθεωρημένου ορίου πιστώσεων και χωρίς ανακατανομή των πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της εν λόγω υποβληθείσας πρότασης».

Παράλληλα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζει πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα, εφ’ όσον όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανά της, το εγκρίνουν.

208 Shares