Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Σερρών (Φώτο)

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου στην Π.Ε. Σερρών με θέμα: “Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας”. Μέσω του Μηχανισμού αυτού η Περιφέρεια θα έχει πλέον τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής και παρακολούθησης της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητές της.

Ο Μηχανισμός αναπτύσσει συνεχώς τις δράσεις του και οι εμπειρογνώμονες-στελέχη του έχουν ήδη παράξει ένα αξιόλογο έργο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας επισκέφθηκε τις Σέρρες και συγκεκριμένα το Διοικητήριο των Σερρών προκειμένου ενημερώσει όλους τοπικούς φορείς.