Ποια θέματα έθεσε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων στο Δήμαρχο Σιντικής

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων Σερρών, συναντήθηκε με το δήμαρχο Σιντικής Φώτη Δομουχτσίδη στο δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ο Σύλλογος έθεσε τα εξής θέματα:

1. Την ανάγκη να καταγραφούν με ευθύνη του δήμου οι ΑμεΑ στην περιοχή της Σιντικής, όπως και να υπάρξει μέριμνα από τη δημοτική αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης τους και για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών τους.

2. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους κεντρικούς οδικούς άξονες και στο κέντρο των χωριών του δήμου, η σταδιακή επέκταση της σε όλα τα σημεία. Προτεραιότητα έχουν τα σημεία όπου κατοικούν ήδη ΑμεΑ.

3. Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του δήμου.

4. Τη διασφάλιση της δυνατότητας χρήσης από τους ΑμεΑ των λουτρών του Σιδηροκάστρου και του Αγκίστρου, όπως και της απρόσκοπτης τήρησης των εκπτωτικών τους δικαιωμάτων.