Παράρτημα του Δ.ΙΕΚ Ν. Ζίχνης στην Αμφίπολη

Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει τη δημιουργία παραρτήματος του Δ.ΙΕΚ Ν. Ζίχνης στην Αμφίπολη. Μετά από ενέργειες του Δημάρχου, Στέργιου Φραστανλή, του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Παιδείας, Δημητρίου Χαρισιάδη, και σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του Δ. ΙΕΚ Ν. Ζίχνης αποφασίστηκε η σύσταση νέων τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης.

Τα τμήματα αφορούν σε ειδικότητες σχετικές με τον Τουρισμό και την Αρχαιολογία. Σκοπός της λειτουργίας αυτών των τμημάτων είναι πρωτίστως η συγκράτηση των νέων στον τόπο τους, η δυνατότητα κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής για την περιοχή και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της τοπικής κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως προβλέπεται η σύσταση και άλλων ειδικοτήτων ανεξάρτητα των υφισταμένων σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο τηλέφωνο του Δήμου Αμφίπολης. Τηλ. 2324350100