Ερωτήσεις πολιτών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον Περιφερειακό συμπαραστάτη

Πολλά μηνύματα φθάνουν στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη για οχλήσεις από  τα κουνούπια με τους πολίτες να ρωτούν τι συμβαίνει με την καταπολέμηση των ενοχλητικών εντόμων. “Όλα απαντώνται από τις υπηρεσίες μας, με χρήσιμες οδηγίες” σημειώνει το γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και τονίζει ότι “η απάντηση οφείλει να είναι καθαρή Δεν μπορούμε να εξολοθρεύσουμε τα έντομα, αλλά τα μειώνουμε.Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών είναι σωστά δομημένο με βάση τη διεθνή γνώση. Βεβαίως εξετάζονται όλα τα περιθώρια βελτίωσης”.
Το Γραφείο Συμπαραστάτη τονίζει δυο σημεία:
1) Την καλή ενημέρωση των πολιτών για την μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τόσο στον εντοπισμό και την καταγραφή εστιών όσο και στους ψεκασμούς, πάντα και με την συνεργασία των Δήμων.
2) Την επιμονή στον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, με την υποστήριξη της επιστημονικής επιτροπής που το παρακολουθεί, αλλά και την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι τα χρήματα του δημοσίου πιάνουν τόπο.
Η Διοίκηση της Περιφέρειας έχει συντάξει πληροφοριακό υλικό που καλό είναι να το συμβουλευόμαστε.
Και οι ψεκασμοί συνεχίζονται, στις οικιστικές περιοχές, στην ύπαιθρο, στα δύσκολα σημεία των ορυζώνων της Περιφέρειάς μας, πάντα με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας.