Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για τις εξετάσεις βοηθού φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη


Ανακοινώνεται ότι έχει οριστεί η ημερομηνία εξετάσεων, περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, όπως παρακάτω:

Στις 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 – 12:00 π.μ., για την γραπτή και προφορική εξέταση, στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου «Βασίλειος Κυριαζόπουλος», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού μετάδοσης του κορονοϊού, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν υποχρεωτικά μάσκα και αντισηπτικό για δική τους χρήση.

Καλούνται οι υποψήφιοι, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις έως την Πέμπτη 17-09-2020, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 6/2000 (ΦΕΚ 8/Α’/2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73/Ά/2006), είναι τα κάτωθι:
 Τίτλος Εκπαίδευσης,
 Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) φαρμακοποιού, περί πρακτικής άσκησης,
 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, περί πρακτικής άσκησης,
 Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •