Νέα θέση εργασίας στη εταιρεία AGROTOPOS 

Η εταιρεία AGROTOPOS  <<ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε >> η οποία  δραστηριοποιείται  στην επεξεργασία και τυποποίηση  ρυζιών , οσπρίων , δημητριακών και εμπορία  αγροτικών  εφοδίων   , με  έδρα  την Αναγέννηση Σερρών, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της για πλήρη απασχόληση στην Αποθήκη της.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης σωστά και έγκαιρα όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα παραγωγής και πωλήσεων της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν:

 • Οργάνωση και διαχείριση παραγγελιών και δρομολογίων
 • Εκτέλεση λοιπών εργασιών εντός Αποθήκης (φόρτωση-εκφόρτωση, παραλαβή αποθέματος, διαχείριση επιστροφών, διενέργεια απογραφών)
 • Τακτοποίηση Αποθήκης
 • Συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας
 • Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του
 • Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών

Η θέση απαιτεί ικανότητα χειρωνακτικής ανύψωσης ελαφρού φορτίου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 2-5 έτη
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & επιμόρφωση
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα μέσω e-mail [email protected] και [email protected]

Κοινοποίηση
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •