Ευρωβουλευτές ζητούν ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά


Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη λήψη ισχυρότερων μέτρων για τη βελτίωση της ένταξης και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτάσεις για την καλύτερη ένταξη των Ρομά

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ανάληψη δράσης ώστε οι άνθρωποι με καταγωγή Ρομανί να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και εργασία, με σαφείς και δεσμευτικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων.

Τα μέλη του ΕΚ ζήτησαν επίσης από τα κράτη μέλη να αποζημιώσουν τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση και τον τερματισμό κάθε μορφής σχολικού διαχωρισμού. Το ψήφισμα ενθαρρύνει δε την υιοθέτηση στρατηγικής που αντανακλά την ποικιλομορφία των κοινοτήτων Ρομά και την ίση συμμετοχή τους στη χάραξη δημόσιων πολιτικών.

Το ψήφισμα ζητάει τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων στα πλαίσια της στρατηγικής της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2020. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά για την περίοδο μετά το 2020.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Ρόμεο Φρανζ (Verts/ALE, Γερμανία) είπε: «Το ψήφισμα αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά. Θέτει ως προτεραιότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια νομοθετική πρόταση για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή του λαού μου, και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων καταγωγής Ρομανί».

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά στην Ευρώπη

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονοτική κοινότητα της Ευρώπης, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 6 εκατομμυρίων στην ΕΕ. Πολλοί από τους Ρομά ζουν σε πολύ δύσκολες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και, λόγω της διαχρονικής αθιγγανοφοβίας, είναι θύματα κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και διαχωρισμού, όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •