Το θέμα της ψυχοκοινωνικής μέριμνα εν ενεργεία στρατιωτικών αναδεικνύει η ΕΣΠΕΕΣ


Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) αναδεικνύει το μείζον θέμα της ολιστικής ψυχοκοινωνικής μέριμνας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, εισάγοντας συγκεκριμένη πρόταση βελτιστοποίησης του υπάρχοντος πλαισίου.

Στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης επισημαίνονται τα εξής:
«Οι στρατιωτικοί υπάλληλοι τελούν σε ειδική σχέση εξουσιάσεως προς το Κράτος επιβαρυνόμενοι με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις και μετέρχονται εντός υφιστάμενων γενικών και ειδικών περιορισμών έναντι των λοιπών πολιτικών υπαλλήλων, για τους οποίους οι εν λόγω περιορισμοί εάν επιβάλλονταν δεν θα ήταν ανεκτοί (ΣτΕ 2192/2014), δημιουργώντας παρεμπιπτόντως αγχογόνους παράγοντες που οδηγούν σε εκδήλωση ασθενειών.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες συνθήκες αυξημένης επιφυλακής αλλά και εμπλοκής των συναδέλφων σε πλήθος συνεχόμενων δράσεων πέραν της κύριας αποστολής τους, προτείνει στο πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των Στελεχών των Ε.Δ., πάγια, διμηνιαία και υποχρεωτική ψυχολογική πληροφόρηση καθώς και συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, υπό εξατομικευμένη βάση και εντός της στρατιωτικής κοινότητας, ήτοι στον εργασιακό χώρο και δια ζώσης, από ειδικούς ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.) προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα το εργασιακό και κοινωνικό στρες των στελεχών των Ε.Δ.
Το Σωματείο θεωρεί ότι η δυνατότητα αυτόβουλης ατομικής πρωτοβουλίας με δια ζώσης επαφή ή με μεμακρυσμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και η ετήσια υποχρεωτική ψυχολογική παρακολούθηση δεν δύνανται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •