Ξεκινά η εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου για το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου Γ1Ν, myHome Online και myHome Enter με τμηματικό ωράριο, ότι θα αρχίσει να ισχύει για τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι:
• Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:00-17:00 και 02:00-8:00.
• Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-8:00.

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000 (Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών), στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (https://www.dei.gr ) και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (http://www.deddie.gr/ ).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •