Νέα συμφωνία για την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.»


Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ P.C.», η οποία διαθέτει επτά (7) καταστήματα super market, στην περιοχή του Ν. Κιλκίς (3 στο Πολύκαστρο , 1 στη Γουμένισσα, και 3 στο Κιλκίς).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •