Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών: «Τέλος στο ‘Γολγοθά’ 67 ιδιωτικών επενδύσεων»


Εκδόθηκε στις 22-12-2020 η υπ’ αριθ. 6737 Απόφαση Ένταξης Πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLDτου Ν. Σερρών και του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Π.Α.Α. 2014-2020».

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε μια μακρά και επίπονη διαδικασία ενημέρωσης, υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης 67 ιδιωτικών επενδύσεων το συνολικό ύψος των οποίων υπολογίζεται να ανέλθει σε 17,8 εκ € εκ των οποίων η δημόσια χρηματοδότηση θα ανέλθει έως 9,45 εκ. €. Η υπογραφή των συμβάσεων με τους δικαιούχους ξεκινά άμεσα ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των ανωτέρω πιστώσεων.

Ο πίνακας των ενταγμένων έργων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (www.aneser.gr).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •