Κλειδί Σιντικής: 120.000€ σε εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών της Αθήνας


Το από 22-12-2020 και με αριθμό V Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της 3ης εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης προσωρινής δομής φιλοξενίας στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», ενέκρινε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παράλληλα, κατακύρωσε την 3η εκτελεστική σύμβαση «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης προσωρινής δομής φιλοξενίας στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», ποσού 96.650,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 119.846,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι η μοναδική, καθώς ανάλογες αποφάσεις, για την ίδια εταιρεία, έχουν ληφθεί και για άλλες δομές φιλοξενίας.

Η ανάθεση σε αυτήν την εταιρεία, έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων, καθώς το συνολικό ποσό που θα λάβει για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αγγίζει τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ!

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •