Δωρεά σε κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο αποφάσισε το Δ.Σ. Ηράκλειας


Το θέμα της δωρεάς υλικών σε κέντρα υγείας, αλλά και στο νοσοκομείο Σερρών, τέθηκε στη σημερινή, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Γεωργιάδου κατά την εισήγηση του θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών Δημήτρη Χαβαλέ Δημητρίου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 ‘Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής’. Δυνάμει του παραπάνω άρθρου εισηγούμαστε τη δωρεά των 600 τεστ rapid στα Κέντρα Υγείας του Δήμου μας (400 στο Κ.Υ. Ηράκλειας και 200 στο Κ.Υ. Στρυμονικού) και το βελονοκάτοχο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών».

Στη συνέχεια η κ. Δέσποινα Χατζίδου ρώτησε γιατί στέλνει ο Δήμος τεστ rapid στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού, αφού το απόγευμα δεν λειτουργεί.

Απαντώντας ο Δήμαρχος Γιώργος Κουτσάκης ανέφερε πως η κατανομή έγινε με βάση την επισκεψιμότητα του κάθε Κέντρου Υγείας.
«Και στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού ζητούν να κάνουν τεστ rapid. Εξάλλου, η πανδημία δεν πέρασε» δήλωσε ο κ. Κουτσάκης.

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεά εξακοσίων (600) τεστ rapid στα Κέντρα Υγείας του Δήμου Ηράκλειας και συγκεκριμένα τετρακοσίων (400) τεστ rapid στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και διακοσίων (200) τεστ rapid στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού στα πλαίσια λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, καθώς και ενός βελονοκάτοχου στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •