Διανομή τροφίμων και έτοιμων γευμάτων από τον Δήμο Νέας Ζίχνης


Ο Δήμος Νέας Ζίχνης λαμβάνοντας μέριμνα για τους πολίτες που λόγω της πανδημίας έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, θα προχωρήσει στη διανομή τροφίμων και έτοιμων γευμάτων.

Δικαιούχοι σύμφωνα με την αριθμ. 152/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι κάτοικοι του Δήμου, που πληρούν τα οριζόμενα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν την σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με δύο τρόπους:
-είτε ηλεκτρονικά σε ένα από τα mail: [email protected] , [email protected]
-είτε με κατάθεση (από τον ενδιαφερόμενο) στα κατά τόπους γραφεία του Βοήθεια στο Σπίτι (Νέας Ζίχνης, Δραβήσκου, Αλιστράτης, Γαζώρου) και στο Κέντρο Κοινότητας Νέας Ζίχνης.

Τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει συνημμένα στο δελτίο/στην ιστοσελίδα)
2. Πρόσφατη φορολογική δήλωση Ε1 και εκκαθαριστικό
3. Τυχόν άλλα δικαιολογητικά ( Πιστοποιητικά Αναπηρίας, Δελτίο Ανεργίας κα)

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα:
-2324024074 Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Ζίχνης
– 2324051336 Βοήθεια στο Σπίτι Δραβήσκου
– 2324032168 Βοήθεια στο Σπίτι Αλιστράτης
– 2324041205 Βοήθεια στο Σπίτι Γαζώρου
-2324350617 Κέντρο Κοινότητας Νέας Ζίχνης
-2324350630 Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας

Η κατάθεση αιτημάτων θα γίνεται από 30-12-2020 έως και 08-01-2021.

Η διανομή των τροφίμων θα γίνει σε συγκεκριμένες μέρες που θα οριστούν από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορονοϊού. Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος επιθυμεί την κατ’ οίκον παράδοση για την αποφυγή συγχρωτισμού, θα υπάρξει σχετική μέριμνα.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •