Αναρτήθηκαν τα διαγράμματα από την Επιτροπή Αναδασμού για τα αγροκτήματα «Αδελφικού- Κουβουκλίων- Κάτω Καμήλας- Σκουτάρεως- Βαμβακούσας»


Η Επιτροπή Αναδασμού Αγροκτημάτων «Αδελφικού- Κουβουκλίων- Κάτω Καμήλας- Σκουτάρεως- Βαμβακούσας» γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 10-2-2021 και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα στα κοινοτικά καταστήματα των ως άνω Τοπικών Κοινοτήτων και για διάστημα 10 (δέκα) ημερών:
Α) Διάγραμμα του διαμορφωθέντος νέου κτηματικού καθεστώτος του Υποχρεωτικού αναδασμού Αγροκτημάτων «Αδελφικού- Κουβουκλίων- Κάτω Καμήλας- Σκουτάρεως- Βαμβακούσας».
Β) Κτηματολογικός πίνακας του νέου κτηματικού καθεστώτος του Υποχρεωτικού αναδασμού Αγροκτημάτων «Αδελφικού –Κουβουκλίων- Κάτω Καμήλας- Σκουτάρεως- Βαμβακούσας».

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλλουν στην Επιτροπή αναδασμού, εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα τυχόν ενστάσεις τους για την θέση που διαμορφώθηκε η ιδιοκτησία τους, για την ποιοτική κατάταξη των γαιών που αποτελούν τη νέα ιδιοκτησία τους και για σφάλματα του κτηματολογικού πίνακα.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, στα γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Γης, Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 με 14.00.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •