Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών


Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών ανακοίνωσε την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος, από τις 19 Φεβρουαρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια μεικτή μέθοδο διδασκαλίας και εκπαίδευσης που αποτελείται από ένα τμήμα e-learning (48 εβδομάδες) και ένα εργαστήριο με φυσική παρουσία (1 εβδομάδα) όταν μας επιτραπεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Το στάδιο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει ως στόχο, να φέρει κοντά τους συμμετέχοντες, να τους εισαγάγει στις βασικές ενότητες και τις θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με το Σχεδιασμό και να τους εξοικειώσει με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής.

Στο σχεδιασμό τίθενται σε εφαρμογή οι πρακτικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων. (θα πραγματοποιηθούν με τις οδηγίες του κρατικού μηχανισμού και εμπλεκομένων φορέων στην διαχείριση της πανδημίας του covid-19 και αυστηρά με την λήξη της καραντίνας).

Ο Επικεφαλής Επιχειρήσεων και Σύμβουλος Ασφαλείας του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών καταστροφών ΙΔΑΦΚΠ.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Χατζημόσχου, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν δωρεάν, λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Κάθε Θεματική Ενότητα θα επαναληφθεί 2 φορές.
• Κάθε Ενδιαφερόμενος έχει Ελεύθερη Πρόσβαση στην Συμμετοχή.
• Η Διάρκεια του Προγράμματος περιλαμβάνει 4 εξάμηνα (2 έτη).
• Όλα τα προγράμματα θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
• Για κάθε Ενότητα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα idafk.blogspot.com και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η δημοσίευση της, 10 ημέρες πριν την υλοποίηση της ενότητας, μαζί με την Φόρμα Συμμετοχής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου θα σας αποστέλλουμε email επιβεβαίωσης και αναλυτικά την διαδικασία συμμετοχής σας.
• Τα επιμορφωτικά σεμινάρια E-Learning 2021 παρέχονται δωρεάν για όλους τους εκπαιδευόμενους και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Βεβαίωση Συμμετοχής όπως λαμβάνουν έως σήμερα.
• Κόστος θα υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης η οποία θα λαμβάνεται κατόπιν αξιολόγησης από 3μελή επιτροπή, σύμφωνα με το φάκελο σχεδιασμού του εν λόγω προγράμματος εκπαίδευσης, με αυστηρές προδιαγραφές. Η Θεωρητική Εκπαίδευση θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η Πρακτική Εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί όταν επιτραπεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κρατικού μηχανισμού.
• Με το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν για το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν από αυτήν, από Ειδική Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από εγνωσμένου κύρους εκπαιδευτές. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης πιστοποίησης.
• Τα Μαθήματα θα πραγματοποιούνται ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ερευνητές και Εμπειρογνώμονες του χώρου και Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.
•Καθοριστικό Ρόλο στην απρόσκοπτη υλοποίηση του ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΑΦΚ Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. 2021 έχουν οι εθελοντικές οργανώσεις με την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στην εκπαιδευτική αυτή δράση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες πληθυσμού – σε στελέχη ενεργά και μη ενόπλων δυνάμεων, ειδικών και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας.

Εξειδικευμένα θα είναι τα Προγράμματα για τα Άτομα με Αναπηρία κάθε είδους.
Είναι επίσης κατάλληλο για εκπαιδευτές ενηλίκων που έχουν πρακτική εμπειρία αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Σκοπός του E-Learning 2021 είναι η παροχή τεχνογνωσίας μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 4 εξαμήνων σύμφωνα με τη διαδικασία σχεδιασμού δραστηριοτήτων και μαθημάτων εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •