Δήμος Αμφίπολης: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του 2021


Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου, αλλά και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2021, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαρίτων Κατσάρας εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε ότι επειδή έως σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/2020, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 να προβούμε στην σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμφίπολης οικονομικού έτους 2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και τελικά αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου, αλλά και να εγκρίνουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2021.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πέτρος Πετρίδης, Σοφία Χατζηγεωργιάδου, Λάζαρος Παπαδόπουλος και Γιάννης Αγγέλου ψήφισαν «ναι» στις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου και στα συνεχιζόμενα έργα και «παρών» σε όλα τα υπόλοιπα.

Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Γάλλος, Αντώνης Χαμαϊλίδης, Άννα Άντσιου και Νίκος Μαδέσης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •