«Πράσινο φως» για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Σερρών από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Την πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών», ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών, προκειμένου να συνταχθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Η μελέτη του έργου αφορά εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις στις παρακάτω οδούς της πόλης την Σερρών:
1. Βενιζέλου (από οδό Ρ. Φεραίου έως Ιθάκης)
2. Μεραρχίας (από οδό Κιλκίς ως οδό Βύρωνα)
3. Σινώπης
4. Μαγνησίας
5. Γρ. Ρακιτζή (από Α. Τριανταφυλλίδη ως Πλαταιών)
6. Εμμ. Παππά (από α. Τριανταφυλλίδη ως Παπαφλέσσα)

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης η κάθε οδός θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των παράπλευρων οδών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη.

Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή των εργασιών του έργου από οχήματα έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα).

Η πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου, οποίος θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα μηχανήματα και τα υλικά που θα χρησιμοποιεί να μην αποκλείουν την πρόσβαση στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων εκατέρωθεν της οδού σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η συνολική διάρκεια των εργασιών στις ανωτέρω οδούς, χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν νόμιμες παρατάσεις, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτικότερα, στην οδό Ρακιτζή προβλέπεται διάρκεια εργασιών έξι (06) ημέρες.
Στην οδό Εμμανουήλ Παππά προβλέπεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών θα είναι πέντε (05) ημέρες. Τέλος στις υπόλοιπες οδούς ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας εκτιμάται σε τέσσερις (04) ημέρες.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •