Δ.Σ. Ηράκλειας: «Περιουσία των Δήμων οι ιαματικές πηγές- Να αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα του σχεδίου νόμου»


Το μείζον θέμα του σχεδίου νόμου σχετικά με τη διαχείριση των ιαματικών πηγών, μέσω του οποίου συστήνεται η ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)», τέθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, την περασμένη Παρασκευή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), αποφάσισε να απορρίψει τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)», καθώς- όπως τονίζει- η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας Μαρία Γεωργιάδου κατά την εισήγηση του θέματος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, καθώς και το έγγραφο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας συντάσσεται με τις προτάσεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας σχετικά με την απόρριψη των άρθρων 7 έως 14 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ).
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συνταχθεί με τις προτάσεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης δήλωσε πως συντάσσεται η παράταξή του με την πρόταση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, επειδή θέλει το κράτος να «καπηλευτεί» με μία Ανώνυμη Εταιρεία που θα συστήσει όλες τις Ιαματικές Πηγές, ενώ διευκρίνισε πως τον Δήμο Ηράκλειας τον αφορά το θέμα αυτό, καθώς ήδη καταβάλλει ετησίως συνδρομή ύψους 3.000,00€ στον συγκεκριμένο Σύνδεσμο.

Έπειτα, ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης πρότεινε να υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, διότι οι Ιαματικές Πηγές είναι περιουσία των Δήμων.

«Το Υπουργείο Τουρισμού θέλει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να διαχειριστεί το ίδιο την περιουσία των Δήμων. Η Κεντρική Διοίκηση φορτώνει με πολλές αρμοδιότητες τους Δήμους που καλούνται να τις καλύψουν, αλλά ταυτόχρονα δεν δίνει τους ανάλογους πόρους στους Δήμους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Επιπλέον, κάποια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν πόρους στους Δήμους με μια σωστή διαχείριση η Κεντρική Διοίκηση θέλει να τα πάρει για να τα διαχειριστεί η ίδια, χωρίς να λέει ότι διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων» υπογράμμισε ο κ. Κουτσάκης.

Τέλος, η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Χατζίδου τόνισε πως δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει ότι οι Ιαματικές Πηγές πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους και όχι να «πάνε» σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά ομόφωνα να συνταχθεί με τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όπως αυτές διατυπώνονται στο υπ΄αρ. 6675/15-02-2021 έγγραφό του και ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •