Β. Τερζής: «Προσλήψεων Covid το ανάγνωσμα..»

του Βασίλη Τερζή-Δημοτικού Συμβούλου ΣΕΡΡΑΣ

Δε χρειάστηκε πολύ, μόλις πέντε λεπτά, για να βρω δύο ανακοινώσεις Δήμων, για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΡ. 212 του Ν. 3584/07, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το ΑΡ. 74 του Ν. 4745/2020. Είναι οι γνωστές ταχύρρυθμες, εδώ και ένα χρόνο, προσλήψεις συμβασιούχου προσωπικού, διάρκειας 4 έως 8 μηνών λόγω Covid.

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων και στον Δήμο Καλλιθέας Αθηνών, 144 και 62 άτομα αντίστοιχα προσλήφθηκαν με Επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε δημοσιευμένος πίνακας (Α) συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων όπως και πίνακας (Β) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα).

Της ανακοίνωσης ακολουθούσαν οδηγίες και επεξηγήσεις και το πιο σημαντικό υπόδειγμα Αίτησης και Υπεύθυνης δήλωσης τα οποία καταθέτονταν, στην πρώτη περίπτωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου και ηλεκτρονικά στον δεύτερο Δήμο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στις ανακοινώσεις αναφέρεται πως οι θέσεις προέκυψαν σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) των Δήμων, τις ανάγκες και τις εισηγήσεις των προϊσταμένων, διευθυντών και τμηματαρχών.

Και όλα αυτά μέσα στην καραντίνα, με το προσωπικό να λειτουργεί σε συνθήκες τηλεργασίας και αδειών ειδικού σκοπού, τις «ανάγκες» και τα χρονοδιαγράμματα να πιέζουν.

Στον Δήμο μας, στις Σέρρες, υπήρξαν πρόσκληση και αιτήσεις; Από ποιόν πίνακα ενδιαφερομένων έγινε η επιλογή; Με ποια κριτήρια; (τυπικά προσόντα, εμπειρία, εισοδηματικά και οικογενειακά). Είχαμε ειδικές κατηγορίες; Σε ποιο γραφείο κατέθεταν τα «διαπιστευτήρια» τους!!! Να προσθέσω, Νόμιμα δεν έγιναν όλα αυτά, αλλού όμως ΕΓΙΝΑΝ…

Διερωτώμαι, μήπως ο Covid και η πανδημία δεν αποτελούν μόνον πληγή, πόλεμο και ασύμμετρη απειλή αλλά και ευκαιρία…

«…να γεννηθεί το καινούργιο… να κερδίσουμε το σεβασμό σας…»

Εσύ ήσουν που το έλεγες!!!

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •