Κοντά στους κατοίκους του Καπνοφύτου η κινητή αστυνομική μονάδα

Στο Καπνόφυτο βρίσκεται σήμερα η κινητή αστυνομική μονάδα που επισκέπτεται απομακρυσμένα χωριά για να προσφέρει στους πολίτες.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα βρίσκεται καθημερινά σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς για να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους τους πολίτες.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα, έχει ως αποστολή, μεταξύ των άλλων και τα εξής:

  • Την αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων καθημερινού χαρακτήρα.
  • Την άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες.
  • Την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας και την παροχή πληροφοριών, οδηγιών, συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες.
  • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης, σε εναρμόνιση με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πρότυπα.
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •