Ανακοινώθηκαν οι τιμές συνδεδεμένων για το 2020- Αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες και οι τιμές


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ο καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το έτος ενίσχυσης 2020.

Συγκεκριμένα:
▪ Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος: 102,16 ευρώ/εκτάριο.
▪ Καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: 176,62 ευρώ/εκτάριο.
▪ Καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών: 119,96 ευρώ/εκτάριο.
▪ Καλλιέργεια μήλων: 433,33 ευρώ/εκτάριο.
▪ Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών: 77,57 ευρώ/εκτάριο.
▪ Καλλιέργεια σκληρού σίτου: 72,57 ευρώ/εκτάριο.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •