«Να κοπεί το δέντρο ή να μην κοπεί;»- Τι αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών για τον πλάτανο πίσω από τα Δικαστήρια


Το θέμα της θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών, τέθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών, διά περιφοράς, στις 11 Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κώστας Δινάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεση και συγκεκριμένα ανέφερε ότι ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει απόφαση (γνωμοδότηση) περί της θανάτωσης ή μη, ιστάμενου υγιούς δένδρου το οποίο φύεται στο πλάτος του νότιοανατολικού πεζοδρομίου της δημοτικής οδού Δελαπόρτα (όπισθεν Δικαστηρίων) στην πόλη των Σερρών. Ακολούθως να διαβιβάσει την Γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής Απόφασης (έγκρισης ή μη).

Η διαδικασία για την κοπή δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία, περιλαμβάνει Απόφαση (Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εν συνεχεία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον αποφασίζεται η κοπή, βάσει της Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (υπόψιν 6.) τη συγκέντρωση μιας σειράς δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων Τεχνική Έκθεση Γεωτεχνικού όπου αφενός περιγράφεται ο λόγος κοπής και αφετέρου τεκμηριώνονται Κτιριοδομικά / Τοπογραφικά στοιχεία της περίπτωσης, Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί του οικοπέδου κ.α. Εν συνεχεία, βάσει της Υ.Α. 48123/6983/18 (υπόψιν 7.), υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή Αίτηση έκδοσης Έγκρ. Εργ. Δόμ. Μικρ. Κλίμ. και εκδίδεται αυτοματοποιημένα η ΕΕΔΜΚ.

Για τον πλάτανο τον οποίο αφορά η παρούσα εισήγηση, υποβάλλεται η από 04-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπαλλήλου Θωμαής Ηλ. Χατζητόλιου, Δασοπόνος Τμήματος Πρασίνου και στην οποία μνημονεύονται τα κάτωθι:

Α. ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο πλάτανος που ζει στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα (όπισθεν του του Δικαστικού Μεγάρου) είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στην υπηρεσία μας για την εγκατάστασή του. Κατά μήκος της δενδροστοιχίας υπάρχουν ακόμη δύο δένδρα (Λιγούστρα) τα οποία επιβιώνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχώς χωρίς καμία ελπίδα ανόρθωσης. Αντίθετα ο πλάτανος δείχνει να ευημερεί, αν και αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα για την μελλοντική υγεία του.
Το πρώτο είναι η μικρή απόσταση από την νοτιοανατολική πλευρά οικοδομήματος (πενταώροφη πολυκατοικία – οδός Δελαπόρτα 3) με αποτέλεσμα όταν το δένδρο ήταν νεαρό να μην είχε τον επαρκή φωτισμό από την νοτιοανατολική πλευρά του ορίζοντα το οποίο είχε ως συνέπεια την κλίση του κεντρικού κορμού προς τη Δύση από το ύψος των 3 περίπου μέτρων και πάνω. Ευτυχώς αυτό εξισορροπήθηκε με την πάροδο των ετών, καθώς η κορυφή του δένδρου βρίσκοντας ελεύθερο χώρο στο ανοιχτό οικόπεδο (αυλή) του 12ου Νηπιαγωγείου (στον ανατολικό ορίζοντα) έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους του (αναπτύσσοντας κατάλληλα την κόμη του) πολύ κοντά και σε ασφαλές σημείο εντός της πυραμίδας του όγκου του.
Η ιστορία της ανάπτυξης του πλατάνου έχει αποδείξει και στην πράξη ότι το κέντρο βάρος του είναι σε διαχειρίσιμο σημείο σε σχέση με τον συνολικό του όγκο.
Πριν 3 ή 4 περίπου έτη όταν το ύψος του πλησίαζε στον τελευταίο όροφο της πλησίον οικοδομής ο Δήμος επενέβη με κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του και περιορίζοντας το ύψος του κεντρικού κορμού κατά το 1/3 τουλάχιστον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του κέντρου βάρους ακόμη πιο κοντά στον κεντρικό κορμό, ώστε ακόμη και σήμερα να μην τίθεται θέμα πτώσης λόγω κλίσης.
Το δεύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλάτανος είναι η σφράγιση του εδάφους περιμετρικά του κορμού από δομικά μη υδατοπερατά υλικά (σκυρόδεμα και άσφαλτος). Η μόνη του διέξοδος και τελικά σωτήρια είναι το ελεύθερο έδαφος στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στην ανατολική πλευρά του πεζοδρομίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η φυτοϋγειονομική κατάσταση του πλατάνου, παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ καλή και με μεγάλο προσδόκιμο χρόνο ζωής καθώς για την ώρα δεν παρουσιάζει κανένα μακροσκοπικό δείγμα ασθένειας. Επίσης δείχνει να προστατεύεται από τους Βόρειους ανέμους λόγω της γωνιακής πολυκατοικίας. Αποτελεί έναν πνεύμονα από μόνος του για όλη την οδό Δελαπόρτα όπου δεν υπάρχουν άλλα υγιή δένδρα σε όλο το μήκος της.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ
Παρ’ όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση όπου ζει χρόνια τώρα ο Πλάτανος είναι το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού Δελαπόρτα το οποίο έχει πλάτος μόλις 1,5 μ. Η διάμετρος του κορμού στην επιφάνεια του εδάφους και σε στηθιαίο ύψος φτάνει το ένα (1) μέτρο. Ανάμεσα στον κορμό και την οικοδομική γραμμή απομένει καθαρό πλάτος ζώνης διέλευσης πεζών λιγότερο από μισό (0,5) μέτρο.
Ταυτόχρονα οι πλάκες περιμετρικά του κορμού έχουν καταστραφεί λόγω της μεγάλης αύξησης της διαμέτρου του και της αδυναμίας να αναπνεύσει. Είναι δεδομένο πως αυτή τη στιγμή υπάρχει άρση της προσβασιμότητας αφού το πεζοδρόμιο από τη μια έχει καταστραφεί και από την άλλη το εναπομείναν πλάτος προσπέλασης δεν επαρκεί.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Δεδομένου της άριστης σημερινής υγείας του πλατάνου, ο οποίος (με τις κατάλληλες κλαδεύσεις διαμόρφωσης και παρέχοντάς του λίγα τετρ. Μέτρα ασφράγιστου εδάφους γύρω από τον λαιμό του) θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στην ίδια θέση για πολλές γενεές, προτείνουμε τη διατήρησή του στην ίδια θέση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Απομάκρυνση όλων των πλακών περιμετρικά του λαιμού του και τυχόν σκυροδέματος. Θα αφαιρεθούν συνολικά 20-25 πλάκες πεζοδρομίου.
Καθαρισμός (απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) σε βάθος που το επιτρέπουν οι ρίζες και πιθανή ριζοτομή (αν εκτιμηθεί ακίνδυνη)
Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αυλής του νηπιαγωγείου με σκοπό την μεταφορά της περίφραξης εσωτερικά και για μήκος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα, ώστε να διευρυνθεί -τοπικά- το πεζοδρόμιο.
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επέκταση του πλάτους του πεζοδρομίου προς το κατάστρωμα της οδού με μοναδικό θύμα μία θέση στάθμευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε υπέρ της κοπής του δένδρου, διότι το καθιστά επικίνδυνο για την οικοδομή καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Γκότσης ανέφερε: «Εμμένω στην θέση-αίτησή μου ότι το δένδρο πρέπει να κοπεί (θανάτωση). Το κλάδεμα που έγινε δεν έλυσε το πρόβλημα και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όπως έχω γράψει στην αίτησή μου οι ρίζες έχουν εισχωρήσει βαθιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στα πρώτα χαμηλά διαμερίσματα όσο και στο πεζοδρόμιο που κατέστη ακατάλληλο για τους πεζούς».

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος Παύλος Καρυπίδης τόνισε: «Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δένδρο, λόγω απόλυτης γειτνίασης με την οικοδομή που το καθιστά επικίνδυνο για την ίδια την οικοδομή και τα διαμερίσματά της καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος πτώσης του».

Επίσης παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •