Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών στο πρόγραμμα «Mathspeak»

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης συμμετείχε στο πρόγραμμα με τίτλο «Language speaking and understanding for speaking maths» και με ακρωνύμιο προγράμματος «Mathspeak» (αριθμός σύμβασης: 2018-1-UK01-KA201- 048050). Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται από τις 1 Οκτωβρίου 2018.

Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία Ρουμανία και Πολωνία) και συγκεκριμένα:
✓ οι εταιρείες Cherryleaf Ltd (συντονιστής) από το Brighton και Ιdris Education Limited από το Luddenden της Αγγλίας
✓ το Technical College Ioan C. Stefanescu από το Ιάσιο της Ρουμανίας,
✓ το Ίδρυμα Viva Femina και η εταιρεία πληροφορικής Danmar από το Rzeszów της Πολωνίας,
✓ το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο από τις Σέρρες,
✓ το PG Apparel & «Nedka Ivan Lazarova» από το Ruse Βουλγαρίας,
✓ το Instituto Superiore E. Mattei από τη Fiorezuola d’Arda της Ιταλίας.

Ο στόχος του προγράμματος «Mathspeak» ήταν να δημιουργήσει μαθησιακά υλικά που θα επιτρέπουν τους μαθητές να μελετούν τα μαθηματικά σε μια ξένη γλώσσα στο ίδιο επίπεδο που κάνουν στη μητρική τους γλώσσα.

Τα αποτελέσματα του «Mathspeak» δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να:
• εκφράζουν προφορικά μαθηματικές έννοιες κατάλληλες για την ηλικιακή τους ομάδα,
• εκφράζουν αριθμητικά προβλήματα με λέξεις
• χειριστούν τη μαθηματική ορολογία με αυτοπεποίθηση.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν εκπαιδευτικά υλικά που έχουν αναπτυχθεί.

Το έργο επιχορηγήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης 2018 Erasmus + KeyAction 2.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •