Ασφαλές οδικό δίκτυο για τους πολίτες της Π.Ε. Σερρών


Ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Νομού Καβάλας», συνολικού μήκους 12 χιλιομέτρων.

Στο οδικό αυτό τμήμα, πραγματοποιήθηκε επίσης καθαρισμός των ερεισμάτων από την βλάστηση, για την βελτίωση της ορατότητας των πινακίδων σήμανσης και κατ΄ επέκταση την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το εν λόγω έργο πλέον έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% περίπου και υπολείπονται εργασίες εξοπλισμού ασφάλειας (στηθαία – πινακίδες).

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:
• Επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων & καθιζήσεων.
• Αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
• Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών και τάφρων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
• Καθαρισμός των ερεισμάτων, των οχετών και των τάφρων (κοπή αυτοφυών δέντρων, χόρτων κ.λπ.).
• Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
• Οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •