Rapid test και εκτυπωμένοι βιοαισθητήρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας- Οι καινοτομίες των Ελλήνων ερευνητών

Τη δημιουργία ενός rapid test, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να δίνει ποσοτικές πληροφορίες για ιικό φορτίο και τον χρόνο μόλυνσης του χρήστη στον ιοCovid 19, ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα η… task force του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Real Nano.

Το rapid test θα πληροφορεί για την ποσότητα του ιικού φορτίου στον οργανισμό μας και θα είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στο πεδίο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Την ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμογών κατά της πανδημίας, Συντονίζει το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ στο πλαίσιο του H2020 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Real Nano, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020. Σ αυτό συμμετέχουν 10 πρωτοπόροι ερευνητικοί και βιομηχανικοί φορείς από όλη την Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή από την Ελλάδα, με τρείς ισχυρούς βιομηχανικούς εταίρους τις εταιρείες ΒL NanoBioMed και Organic Electronics Technologies, καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (HOPE-A).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα Real Nano που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας στην Ευρώπη, από την αρχή της πανδημίας επανεστίασε σημαντικό μέρος ερευνητικών του δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοαισθητήρων για την ανίχνευση του Covid 19, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αντιμετώπισή της. Μ αυτόν τον τρόπο κέρδισε τα εύσημα από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα επισημαίνοντας ότι «το πρόγραμμα Real Nano εντάσσεται στις πρώτες δράσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού».

Οικοδομώντας την Ψηφιακή Βιομηχανία στην Ευρώπη

Τα καινοτόμα rapid tests, αλλά και οι εκτυπωμένοι χαμηλού κόστους βιοαισθητήρες που έχουν αρκετά υψηλή ευαισθησία σε βιολογικό υλικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για την ανίχνευση του Covid 19, αποτελούν ένα μέρος του μεγάλου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Real Nano.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Βιομηχανίας κυρίως στον ευρύ τομέα των Oργανικών Hλεκτρονικών, ολοκληρώνοντας την καινοτομία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ο ειδικός ρόλος της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο LTFN έχοντας τον ρόλο του συντονιστή και αξιοποιώντας την εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στο πεδίο της Νανοτεχνολογίας, των Νανοεπιστημών και των Oργανικών Hλεκτρονικών συντονίζει τη δράση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχουν 10 φορείς από όλη την Ευρώπη, όπως Organic Electronics Technologies (Ελλάδα), Semilab (Ουγγαρία), Granta Design (Ηνωμένο Βσίλειο), Coatema (Γερμανία), Centro Ricerche Fiat SCPA (Ιταλία), HOPE-A (Ελλάδα), APEVA (Γερμανία), Infinity PV (Δανία) και BL NanoBioMed (Ελλάδα).

Ο συντονισμός του ερευνητικού έργου Real Nano αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα σε μια παγκόσμια βιομηχανία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ενσωματώνοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες έξυπνων τεχνικών νανο-χαρακτηρισμών και μεθοδολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση σε πραγματικό χρόνο των ιδιοτήτων, της ποιότητας και λειτουργίας των παραγόμενων ηλεκτρονικών διατάξεων. Ο τελικός στόχος είναι η κατασκευή χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας Οργανικών Ηλεκτρονικών διατάξεων για εφαρμογές στην παραγωγή ενέργειας και φωτισμού, και την ανίχνευση Covid 19 και άλλων ασθενειών, όπως τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τα «έξυπνα εργαλεία» που αναπτύσσει το πρόγραμμα Real Nano, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων του μεταφέρονται από τους φορείς, συνδυάζονται και ολοκληρώνονται στο οικοσύστημα των Ελληνικών φορέων και θα βελτιώσουν την απόδοση στην παραγωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών διατάξεων έως και 90%.

Η αγορά των Οργανικών Ηλεκτρονικών και το οικοσύστημα του Εργαστηρίου LTFN

Η αγορά των Οργανικών Ηλεκτρονικών συνεχίζει τη ραγδαία της ανάπτυξη και αναμένεται να φτάσει τα 77,3 δις δολάρια το επόμενο διάστημα, αναμορφώνοντας με επαναστατικό τρόπο πολλές βιομηχανικές συσκευές στον τομέα της πράσινης ενέργειας του φωτισμού, των έξυπνων κτιρίων, των έξυπνων πόλεων και του αυτοματισμού, χρησιμοποιώντας εκτυπωμένα οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs), οργανικά LEDs, εκτυπωμένους βιοαισθητήρες (printedBiosensors) και εύκαμπτες μπαταρίες (flexiblebatteries).

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συντονίζοντας μεγάλα ερευνητικά και αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο για την κατασκευή καινοτόμων προϊόντων για εφαρμογές στους τομείς της πράσινης ενέργειας και φωτισμού, των έξυπνων κτιρίων, των νέων υλικών, των εύκαμπτων οθονών, των ιατρικών εφαρμογών, της νανοϊατρικής,κ.ά

Στο μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας και πρωτοποριακών εφαρμογών που έχει αναπτυχθεί, εργάζονται Έλληνες εξειδικευμένοι επιστήμονες , οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης και είναι απόφοιτοι του ΑΠΘ.
Η εξέλιξη του Εργαστηρίου στο Εθνικό Κέντρο Νανοτεχνολογίας, το ΕΚΝΟΗ με την χρηματοδότηση του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και η σύνδεσή του με τις δράσεις του ThessIntec, θα δώσει πνοή ανάπτυξης όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και κάνοντας την Θεσσαλονίκη πόλο έλξης για την έρευνα, την καινοτομία και τις εφαρμογές.

HOPE–AΔιάχυση της Τεχνολογικής Καινοτομίας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών Ηλεκτρονικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (HOPE-A), συντονίζει τις δραστηριότητες 40 επιχειρήσεων του κλάδου. Παράλληλα οικοδομεί ένα ισχυρό δίκτυο διάχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας με περισσότερες από 2000 εταιρείες στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών, μέσω των συνεργασιών του με άλλους 10 ισχυρούς διεθνείς συνδέσμους βιομηχανιών καθώς και με το δίκτυο καινοτομίας Nanonet, στο οποίο συμμετέχουν 354 Πανεπιστήμια από ολόκληρο τον κόσμο, 89 Ερευνητικά Κέντρα και 160 εταιρείες.

Στους σκοπούς του HOPE-A, περιλαμβάνεται η ενημέρωση του κλάδου μέσω της ιστοσελίδας www.hope-a, των social media, των δελτίων τύπου, αλλά και του μηνιαίου newsletter με περισσότερους από 26.000 αποδέκτες συμπεριλαμβανόμενων εκπροσώπους εταιρειών, επιστημόνων και μηχανικών, και διαμορφωτών γνώμης.

Ακόμη διοργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια και workshops, με στόχο την αποτελεσματική διάδοση των καινοτομιών και την ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών και της ψηφιακής βιομηχανίας, αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών.

O Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών Ηλεκτρονικών και Εκτυπωμένης Ενέργειας, συνδιοργανώνει και συμμετέχει και φέτος στο NANOTEXNOLOGY 2021, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνέδριο για τη Νανοτεχνολογία, Την Νανοϊατρική και τα Οργανικά Ηλεκτρονικά που φέρνει εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, εταιρειών από ολόκληρο τον κόσμο σε επαφή με όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές και καινοτόμες εξελίξεις, παρουσιάζοντας και αξιοποιώντας τα πρόσφατα επιτεύγματα του κλάδου.

Το NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί virtual & live από τις 3- 10 Ιουλίου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •