Ανακοινώθηκαν οι συνδεδεμένες ρυζιού και σπόρων σποράς


Ανακοινώθηκαν οι συνδεδεμένες ρυζιού και σπόρων σποράς.

• Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 272 ευρώ/εκτάριο.

• Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 293, 89 ευρώ/εκτάριο.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •