ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 29 Απριλίου


Ο ΟΠΕΚΑ στις 29 Απριλίου θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 277.259 – 33.766.651 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 – 59.265.171 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 170.517 – 71.816.030 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 846 – 211.146 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.726 – 236.715 ευρώ

-Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη Δικαιούχοι 20.157 – 6.831.977 ευρώ
(Ν. 1296/1982):

-Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης
Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 14.946 – 3.986.051 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.297 – 12.342.000 ευρώ

-Ορεινών – Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 11 – 5.400 ευρώ

-Έξοδα κηδείας : Δικαιούχοι 171 – 136.064 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου
σε δάνεια προστασίας της Α’Κατοικίας
76 ν 4605/2019 (Α’52):
Δικαιούχοι 3.114 – 219.531 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου
στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.
Δικαιούχοι 75.370 – 23.637.647,97 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα
Θανόντων σε φυσικές
Καταστροφές:
Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •