Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδα φαρμάκου για το έλκος


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας 200603 του φαρμακευτικού προϊόντος VERALOX GR.CAP 20MG/CAP λόγω λανθασμένης ημερομηνίας λήξης πάνω στο προϊόν. Η τυπωμένη ημερομηνία λήξης είναι ο Μάρτιος 2023, ενώ η παρτίδα λήγει τον Μάρτιο του 2022.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας DEMO ABEE.

Η εταιρεία DEMO ABEE, ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •