Ανακοινώθηκαν οι τιμές της συνδεδεμένης για ροδάκινα, πορτοκάλια, βιομηχανική τομάτα και κορινθιακή σταφίδα


Τις τιμές για τις συνδεδεμένες των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, της βιομηχανικής τομάτας, και της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συγκεκριμένα:

▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 324 ευρώ/εκτάριο.

▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 580 ευρώ/εκτάριο.

▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 628 ευρώ/εκτάριο.

▪ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 522 ευρώ/εκτάριο.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •