Να μετονομαστούν οι οδοί Βενιζέλου και Ερμού της πόλης των Σερρών σε «Εμμανουήλ Παπά» προτείνει ομόφωνα το Δ.Σ. Εμ. Παππά


Το θέμα της μετονομασίας δρόμου στην πόλη των Σερρών σε «Εμμανουήλ Παππά», τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παππά, την περασμένη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Κούντιος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινότητας Εμμ. Παππά κ. Πάνου ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2021 πρόταση του Τοπ. Συμβουλίου της Κοινότητας Εμμ. Παππά, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση που κατατέθηκε από όλους τους Συλλόγους του χωριού: α) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς» Τοπ. Κοινότητας Εμμ. Παππά, β) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπά Αθηνών, γ) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς» Θεσσαλονίκης και δ) Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς», στον Δήμο Σερρών, για την μετονομασία ενός δρόμου της πόλης των Σερρών σε «ΟΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ» και συγκεκριμένα την κεντρική οδική αρτηρία εισόδου στην πόλη από Δυτικά (από θεσσαλονίκη), από το ύψος του Εθνικού Σταδίου Σερρών μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας (τωρινές οδοί Βενιζέλου και Ερμού) στην συμβολή με την οδό Κων. Καραμανλή, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στον Ήρωα του Εμμανουήλ Παπά και με αφορμή της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τον θάνατο του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημ. Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Πάνου, την αριθ. 4/2021 πρόταση του Τοπ. Συμβουλίου της Κοινότητας Εμμ. Παππά καθώς και την πρόταση που κατατέθηκε από όλους του Συλλόγους της Κοινότητας Εμμ. Παππά προς τον Δήμο Σερρών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει και να υιοθετήσεις την, επισυναπτόμενη στην παρούσα απόφαση, πρόταση των Συλλόγων της Κοινότητας Εμμ. Παππά: α) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς» Τοπ. Κοινότητας Εμμ. Παππά, β) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπά Αθηνών, γ) Πολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς» Θεσσαλονίκης και δ) Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς», καθώς και την αριθ. 4/2021 πρόταση του Τοπ. Συμβουλίου της Κοινότητας Εμμ. Παππά, που κατατέθηκαν στον Δήμο Σερρών, για την μετονομασία ενός δρόμου της πόλης των Σερρών σε «ΟΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ» και συγκεκριμένα την κεντρική οδική αρτηρία εισόδου στην πόλη από Δυτικά (από θεσσαλονίκη), από το ύψος του Εθνικού Σταδίου Σερρών μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας (τωρινές οδοί Βενιζέλου και Ερμού) στην συμβολή με την οδό Κων. Καραμανλή, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στον Ήρωα του Εμμανουήλ Παπά και με αφορμή της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τον θάνατο του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •