Έναρξη λειτουργίας νέας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Κατερίνη


Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών η Διοίκηση του e- Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από τη Δευτέρα, 24 η Μαΐου 2021, της νέας Τοπικής Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α. Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη (οδός Π. Κανελλόπουλου 1, ΤΚ 60132, Κατερίνη). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και με τα Τμήματά της ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών, [email protected] ,
τηλ. επικοινωνίας: 2351045186,
2. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου [email protected] ,
τηλ. επικοινωνίας: 2351045162,
3. Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών [email protected] ,
τηλ. επικοινωνίας: 2351045174, 2351045180,
4. Τμήμα Α΄ Συντάξεων [email protected] ,
τηλ. επικοινωνίας: 2351045169,
5. Τμήμα Β΄ Συντάξεων [email protected] ,
τηλ. επικοινωνίας: 2351045165,
6. Τμήμα Παροχών [email protected] .
τηλ. επικοινωνίας: 2351045171, 2351045173.

Με την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α. Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη καταργούνται την 23η Μαΐου 2021 οι εξής δομές:
• Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη
• Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη
• Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πιερίας, με έδρα το Λιτόχωρο
• Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •