Ποιοι αντιδήμαρχοι Αμφίπολης είναι εξουσιοδοτημένοι για το γνήσιο της υπογραφής για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ


Ο Δήμαρχος Αμφίπολης Στέργιος Φραστανλής εξουσιοδοτεί τους αντιδηµάρχους για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής για τις ∆ηλώσεις Καλλιέργειας των Αγροτών (Ο.Σ.∆.Ε.) πλην των Κοινοχρήστων Εκτάσεων και για τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, όπως:

• Για την ∆ηµοτική Ενότητα Πρώτης τον Παπαδόπουλο Ιορδάνη, Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος-Καθαριότητας πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
• Για την ∆ηµοτική Ενότητα Κορµίστας τον Παπαδόπουλο Ιορδάνη, Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος-Καθαριότητας πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
• Για την ∆ηµοτική Ενότητα Ροδολίβους τον Κουτούζογλου Αντώνιο, Αντιδήµαρχο, Αγροτικής ανάπτυξης, Ύδρευσης και Άρδευσης.
• Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αµφίπολης την Πατσιά Ελένη, Αντιδήµαρχο, Τεχνικών Έργων – Τεχνικής Υπηρεσίας, Φωτισµού (Φ.Ο.Π.).

Οι καλλιεργητές θα προσκοµίζουν Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν καλλιεργούν κοινόχρηστη έκταση για την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •