Κατάλληλο και πάλι το νερό στην Ορεινή


Μετά από εκτενείς καθαρισμούς του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Ορεινής, που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την υδροδότηση με κατάλληλο πόσιμο νερό, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) ενημερώνει τους κατοίκους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης και για πόση.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν οι μετρήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •