Στον Ευσ. Ζαπρίδη οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής


Τα καθήκοντα του κ. Άνθιμου Γεωργιάδη αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Κερκίνης Ευστάθιος Ζαπρίδης.

Προ ημερών ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε και κατέθεσε την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιντικής, αλλά και την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη του Δημάρχου Φώτη Δομουχτσίδη.

Με χθεσινή του απόφαση, ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης, τροποποιεί την αριμ. 329/2020 προγενέστερη απόφασή του ως προς τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Ζαπρίδη Ευστάθιου για το υπόλοιπο της θητείας δηλαδή έως 31-8-2021, στον οποίο μεταβιβάζει επιπλέον από τις ήδη ανατεθείσες, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εκτός των θεμάτων που αφορούν την συντήρηση πρασίνου, τα αδέσποτα, την αγροτική ανάπτυξη και την άρδευση.
2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, κτλ)
3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.
4. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του .
5. Εποπτεία και ευθύνη για την καθαριότητα του Δήμου, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους Πετριτσίου και Κερκίνης.
6. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων σύνταξης υποβολής, παρακολούθησης, εξέλιξης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, περιφερειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και γενικά όλων των προτάσεων αιτήσεων που υποβάλλονται από το δήμο για έργα όλων των κατηγοριών.
7. Εποπτεία συντονισμό και ευθύνη του γραφείου κίνησης του δήμου.
8. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε συνεχή βάση.
9. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που από τον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται ως αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαπρίδης Ευστάθιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •