«Πράσινο φως» από την Αποκεντρωμένη για την απαλλαγή και μείωση των τελών λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής


Κατόπιν της επικύρωσης της αριθμ. 74/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε την απόφαση περί απαλλαγής και μείωσης των τελών λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής κατόπιν της εισηγήσεως της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής Σουλτάνας Ρόδη για τους μήνες Νοέμβριο 2020-Μάρτιο 2021.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση τα τέλη λαϊκών αγορών για το Δήμο Σιντικής για το παραπάνω διάστημα διαμορφώνονται ως εξής:

▪ 100% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 για όλους τους επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ,
▪ 50% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2021 για όλους τους επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ,

▪ 50% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Νοέμβριο 2020-Μάρτιο 2021 για όλους τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές ειδών διατροφής, υγιεινής και καθαρισμού ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •