Πρόταση για 6 γωνιές ανακύκλωσης στον Δήμο Σιντικής

Ο Δήμος Σιντικής επιχειρεί να δημιουργήσει «Γωνιές ανακύκλωσης» με την υποβολή σχετικής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», µε την υποβολή της πράξης µε τίτλο «Χωριστή συλλογή αποβλήτων, γωνιές ανακλώσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων» .

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης είναι σημεία συλλογής αποβλήτων πολύ μικρής κλίμακας, με κατάλληλο δάπεδο, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, αλλά με σαφές περίγραμμα. Στις Γ.Α. γίνεται χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες με την κατάλληλη σήμανση. Η πρόσβαση του κοινού σε αυτές είναι ελεύθερη.

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης προβλέπεται να περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικούς κάδους για:

1. Χαρτί/χαρτόνι

2. Γυαλί

3. Μέταλλο,πλαστικό

4. Ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, ζώνες, τσάντες

5. Οργανικά απόβλητα

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •