Την πρώτη δειγματοληψία των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων πραγματοποίησε ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας


Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Συσκευασιών των Αγροχημικών, ο Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας οργάνωσε και πραγματοποίησε την πρώτη δειγματοληψία επί των συγκεντρωμένων πλαστικών κενών / χρησιμοποιημένων συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι κενές συσκευασίες ξεπλύθηκαν από τους αγρότες, εφαρμόζοντας την μέθοδο του τριπλού ξεπλύματος, χωρίστηκαν σε κατηγορίες, ανάλογα με την χημική τους σύνθεση και αποθηκεύτηκαν προσωρινά στον κεντρικό σταθμό έλεγχου ποιότητας και αποχαρακτηρισμού των εν λόγω αποβλήτων.

Η δειγματοληψία έγινε σε συνεργασία και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και την μεθοδολογία που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος AgroChePack (http://www.agrochepack.aua.gr/ ).

Τα δείγματα στάλθηκαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προς εξέταση και ποσοτικό προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Όλες οι μετρήσεις (περιεκτικότητα σε δραστική ουσία % β/β) είναι πολύ χαμηλότερα από τα όρια επικινδυνότητας. Οπότε τα απόβλητα έχουν αποχαρακτηριστεί επιτυχώς και δεν θεωρούνται πλέον επικίνδυνα.

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας έχει ήδη έρθει σε επαφή με εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών και επίκειται η μεταφορά τους από τον κεντρικό σταθμό προσωρινής αποθήκευσης προς συμπίεση και ανακύκλωση.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών θα συνεχιστεί κανονικά έως και το τέλος της λειτουργίας του συστήματος που συμπίπτει με το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2021.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •