Εσπερίδα για την προοπτική και τη συμβολή τους στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη της Π.Ε. Σερρών

Εσπερίδα για τη σημασία, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ στην Π.Ε. Σερρών και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινής Αραμπατζή, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η ημερίδα με θέμα «Η σημασία, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ στην ανάπτυξη του Νομού Σερρών» θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου, στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Philippos Xenia» με την τήρηση όλων των απαιτούμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων και συγκεκριμένο αριθμό προσκεκλημένων.

Με κεντρικούς ομιλητές

· την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή

· τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν

και τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων και τεχνοκρατών

Στόχος είναι: η ανταλλαγή απόψεων με τους Σερραίους παραγωγούς και μεταποιητές για την πορεία και τις προοπτικές των υφιστάμενων προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ αλλά και οι δυνατότητες πιστοποίησης νέων με την υποστήριξη του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ζητούμενο είναι η στρατηγική δημιουργίας προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών, η συμβολή τους στην αλυσίδα αξίας του ΑΕΠ της Π.Ε. Σερρών, η υποστήριξη των παραγωγών και μεταποιητών για την καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη διάκριση και αναζήτηση αυτών των προϊόντων .

Όπως δηλώνει η αρμόδια Υφυπουργός, κ. Φωτεινή Αραμπατζή «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι εδώ, στις Σέρρες, με τους φορείς και τα στελέχη του, σε μια

«από πάνω προς τα κάτω» ζύμωση με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους επιχειρηματίες, προκειμένου να χαράξει με την τεχνική του επάρκεια και υποστήριξη στόχους και προοπτικές ανάδειξης της φήμης των προϊόντων των Σερρών, αύξησης του παραγόμενου εισοδήματος και διάχυσης του παραγόμενου πλούτου σε όλη την οικονομία».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •