Δ.Σ. Ηράκλειας: Παράταση για το έργο αντικατάστασης αγωγού στο Λιθότοπο- Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης


Το θέμα της παράτασης (1η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ Λιθοτόπου», τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ Λιθοτόπου», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου τις 9-11-2021.

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης υποστήριξε πως υπάρχει θέμα με τις παρατάσεις, πως πρέπει να σταματήσουν και πως σημειώθηκε ήδη καθυστέρηση στο έργο αυτό. Τέλος, τόνισε πως η παράταξή του ψηφίζει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αλλά αυτή να είναι η πρώτη και η τελευταία.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης ανέφερε πως δεν είναι υπέρ των παρατάσεων, ωστόσο, οι λόγοι που προβάλλουν οι ανάδοχοι τις νομιμοποιούν. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηράκλειας, για το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες π.χ βραχώδεις εκτάσεις. Επίσης, υπάρχει και το θέμα με τον κορονοϊό. Τέλος, τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να είχε τελειώσει πριν πολλά χρόνια.

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄αρ. 6517/08-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, την Έκθεση των επιβλεπόντων, την υπ΄αρ. 5783/24-05-2021 αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την παράταση (1η) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ Λιθοτόπου», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου 09-11-2021.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •