Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες


Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Σερρών.
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν για το διάστημα 8 μηνών, 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α).
(Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •