Σέρρες: «Έπεσαν» οι υπογραφές για το έργο της αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροφωτισμού


Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, υπέγραψε την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος της εργολαβίας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών που βρίσκονται επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, προβλέπεται η διαπίστωση και άρση πάσης φύσεως λειτουργικής ατέλειας, υπόγειας ή υπέργειας στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών. Δηλαδή είτε πρόκειται για προβληματικά φωτιστικά σώματα, φωτεινούς σηματοδότες, κατεστραμμένους ιστούς, βραχυκυκλώματα σε καλώδια, κυτία διακλαδώσεως ή στην ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων και φωτεινών σηματοδοτών ή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •