Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα επενδύσεων σε αρδευτικά συστήματα


Παράταση, έως τις 30/9/2021, των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα», ανέφερε η Σερραία δικηγόρος Κέλλυ Βαλταδώρου, σε μία προσπάθεια να ενημερώσει τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα επιδότησης σε ποσοστό 40-85% για την αγορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων, στάγδην και µικροκαταιονισµού, δεξαµενές νερού, µηχανολογικό εξοπλισµό, ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας). Επιλέξιμες είναι και γεωτρήσεις και φωτοβολταϊκά.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •