Τέσσερα πάρκα της πόλης των Σερρών «αποκτούν» όνομα


Το θέμα της ονοματοδοσίας πάρκων της πόλης των Σερρών τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, την Τετάρτη 7 Ιουλίου.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών Βασίλης Κατιρτζόγλου, έχοντας υπόψη, την από 3-12-2019 εισήγηση του τμήματος κυκλοφοριακού Σχεδιασμού προ τη Δημοτική Κοινότητα Σερρών, το υπ’ αριθμ. πρ. 10/18-3-2021 έγγραφο της, απεστάλη η υπ’ αριθμ. 35702/25-11-2019 αίτηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Σερρών «Αντχης Γ. Κατσάνης», η οποία αναφέρεται στην ονομασία τριών πάρκων της πόλης των Σερρών και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επίσης, ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους ότι υπάρχουν χώροι πρασίνου (πάρκα) στην πόλη των Σερρών, που δεν έχουν ονομασία και αυτά είναι:
– Το πάρκο που περικλείεται από τις οδού Γενναδίου, Εθν. Αντίστασης, Μαραγκουδάκη και Κωνσταντινουπόλεως.
– Ο χώρος πρασίνου που περικλείεται από τις οδούς Ευθ. Αδάμ και Ασκληπιού (δίπλα από το σπίτι του Στρατηγού).
– Πίσω από το Διοικητήριο (επάνω από το κλειστό δημοτικό parking).
– Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Φιλ. Εταιρείας, Πατρ. Γρηγορίου Ε.
– Ο χώρος πρασίνου πίσω από το 9ο Δημοτικό Σχολείο.
– Στην περιοχή Κηφισιάς (χώροι πρασίνου που, οι περισσότεροι, δεν είναι διαμορφωμένοι).

Εν κατακλείδι μετά το πέρας συζήτησης επί του θέματος, ο κ. Κατορτζόγλου ανακοίνωσε τα πάρκα, τα οποία πρόκειται να ονοματοδοθούν:
α) του πάρκου που βρίσκεται επί της οδού Δορυλαίου και προτείνεται η ονομασία σε «Κούρλιου»,
β) του πάρκου πίσω από το Διοικητήριο, επάνω από το κλειστό δημοτικό parking, και προτείνεται η ονομασία σε «Κατσάνη»,
γ) του πάρκου του πρώην στρατιωτικού φούρνου, και προτείνεται η ονομασία σε «Έφεδρου υπολοχαγού Ιωάννη Τσούνη» και
δ) του πάρκου που περικλείεται από τις οδού Γενναδίου, Εθν. Αντίστασης, Μαραγκουδάκη και Κωνσταντινουπόλεως, όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του Δούκα, και προτείνεται η ονομασία σε «Ηρώων Μακεδονικού Αγώνα»,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών αποφάσισε ομόφωνα, διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα της ονοματοδοσίας:
α) του πάρκου που βρίσκεται επί της οδού Δορυλαίου,
β) του πάρκου πίσω από το Διοικητήριο, επάνω από το κλειστό δημοτικό parking,
γ) του πάρκου του πρώην στρατιωτικού φούρνου και
δ) του πάρκου που περικλείεται από τις οδού Γενναδίου, Εθν. Αντίστασης, Μαραγκουδάκη και Κωνσταντινουπόλεως, όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του Δούκα,
και όρισε το Τοπικό Συμβούλιο Σερρών στη λήψη απόφασης εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ενώ ανέθεσε στο Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη, τις παραπέρα ενέργειες.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •