Σέρρες: Σε αναστολή τέθηκε η πρώτη υπάλληλος της ΚΕΔΗΣ επειδή αρνείται να εμβολιασθεί


Σε αναστολή τέθηκε υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) και συγκεκριμένα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», επειδή αρνείται να εμβολιασθεί.

Πρόκειται για την πρώτη υπάλληλο της ΚΕΔΗΣ που τίθεται σε αναστολή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες αναστολές εργασίας, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αρνούνται τον εμβολιασμό τους.

Στην απόφαση της ΚΕΔΗΣ αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
«Επιβάλουμε, στην υπάλληλο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Χ……. Β…… του Π….. με Α.Φ.Μ. ………, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων της, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα της καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού της, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. Η ως άνω απόφαση έχει ισχύ από 19/08/2021».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •